Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

BG

Иновации

Şişecam придобива, въвежда и използва най-модерните в света технологии в производството на стъкло и химикали, и с разбирането, че тяхното използване и развитие носи конкурентни предимства, полага началото на своите усилия в научноизследователската и развойна дейност още през 1970 година.

През изминалите 40 години от стартирането на научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите организацията непрекъснато се фокусира върху разработването на нови продукти и процеси за плоско стъкло, стъклени опаковки и другите стъкларски сектори, както и в подобряването на човешкото здраве и опазването на околната среда в производствения процес, подобряване на енергийната и производствената ефективност, намаляване на разходите и решаване на различни задачи.

Наред с организацията на научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите, която включва също така и инженерни подразделения и такива за техническа поддръжка, групата започна разработването на собствени технологии в областта на дизайна и производството на стъкло, стъкларски пещи и покрития.

В рамките на групата съществуват самостоятелни подразделения за научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите, които се концентрират върху специфични сектори за производства, различни от стъкларството, като например химикали. Центърът за изследвания на стъклото работи по технологиите в областта на стъкларството, което е и  основната дейност на групата.

Основополагащи стратегии в научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите:

  • Разработване и поддържане на съответстващи научни и технологични дисциплини с усилията на експертния екип на групата;
  • Разработване на основополагащи анализи и инженерни услуги с модерни технологии с цел подпомагане на научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите;
  • Сътрудничество с университети и институти в Турция и по света, които провеждат изследвания върху науката и технологиите за стъкло;
  • Сътрудничество на национално и международно ниво с конкурентни фирми чрез изпращане на експерти в научни и професионални форуми, както и поддържане и развитие на висококонкурентната позиция на групата чрез изпълнение на проекти, които
  • са насочени в съответствие със стратегиите на групата и са подкрепени с портфолио от управленски инструменти;
  • създадени са от експертите и поддържащия персонал, както и с помощта на търговските/маркетингови отдели с определена цел и бюджет;
  • поддържат се с инструменти като проекти, информация, документи, управление на интелектуалната собственост и развитие на иновации, и др.

Усилията в научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите са насочени върху създаването на висока добавена стойност, екологични и нови продукти и процеси във всички продуктови групи в съответствие с изискванията на търсенето на пазара, които съществуват в момента или се очаква да се появят. На второ място е използването на нови и алтернативни суровини, които ще намалят настоящата себестойност и ще подобрят качеството, енергийно управление и ефективното потребление, както и използването на модерни технологии и капиталова продуктивност за превръщане на новите инвестиции в производствени процеси в рамките на целевия период. 

Разработване на нови продукти

Затъмненото стъкло е продукт от флоатно стъкло, който се оцветява на етап смесване, и се предпочита в автомобилите с цел контролиране на светлината и слънчевото греене. Затъмненото стъкло има ниска светлопропускливост, което увеличава вътрешния комфорт, като същевременно с това ниската соларна пропускливост намалява необходимостта от охлаждане и води до спестяване на енергия. Затъмненото стъкло може да се ползва и в архитектурата. Şişecam Düzcam в момента разработва нов продукт затъмнено стъкло, чиито характеристики се различават от настоящото затъмнено стъкло с ефект на опушване.

Създадено за целите на ВЕИ отрасъла, нашето антирефлексно високоефективно стъкло е предназначено за употреба във фотоволтаични панели; то беше пуснато на пазара през 2015 година след завършване на инвестицията за линия продукти с антирефлексно покритие.
© Şişecam