Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

BG

Корпоративна социална отговорност

​Енергийна ефективност

Като международен играч, Şişecam Flat Glass полага грижи за човешкия живот, опазването на околната среда, намаляване на разходите на енергия и суровини, и отбелязва сериозен напредък в намаляването на разходите за производството чрез проекти, които увеличават енергийната ефективност. Тъй като Şişecam Flat Glass работи в промишленост, която се характеризира с висока енергийна консумация, компанията счита намаляването на количеството използвана енергия за един от своите най-важни приоритети. В резултат на това ще намалеят емисиите на парникови газове и отпадъците, което ще допринесе и за желаното опазване на природните ресурси.

Университетски мероприятия

В сътрудничество с различни учебни заведения като Şişecam Flat Glass, университетите на Улудаг, Мимар Синан, METU, ITU и Тунджели, компанията организира различни образователни програми, насочени към студенти от архитектурни и инженерни специалности, и информира заинтересованите лица относно бъдещето на енергоефективните стъкла.

Сътрудничество с публични институции

Şişecam Flat Glass допринася за подобряване на топлинно изолиращите характеристики на стъклото като участва в изменението на стандарта TS 825 (Правилник за топлинна изолация на сградите) чрез неправителствената организация, в която членува.

Компанията предлага информационни обучения по енергийна ефективност за професионалисти от публичния сектор.

Чрез взаимодействие с Министерствата на отбраната и правосъдието се гарантира включването на енергоефективно стъкло в техническите спецификации на строителните проекти и беше подобрена информираността относно зелените сгради и енергийната ефективност.

Осигурява се подкрепа на проекти на публични организации и институции за подготовка на технически спецификации и статични изчисления.

Бяха осъществени обучения за продуктите от стъкло, които осигуряват спестяване на енергия, за служителите на провинциалните дирекции за околната среда и градоустройството, на частни камари на провинциите, и на градоустройствените дирекции на общините в различни турски провинции в рамките на инициативата „81 образователни проекта за 81 провинции".

Компанията участва в Националния енергиен форум и панаир, който се организира от Министерството на енергетиката и природните ресурси, в рамките на програмата за сътрудничество с публичния сектор

Дейности, насочени към крайните потребители

  • Намаляването на разходите за отопление и охлаждане чрез използване на стъкла с покритие беше подчертано чрез рекламна кампания.
  • Беше създадена гореща линия 444 9 872, на която на крайните потребители се предоставя информация за енергийно ефективното стъкло.
  • За подобряване информираността на крайните потребители за звуковото замърсяване бяха проведени мероприятия на открито в Търговски център Каньон относно шумоограничителното стъкло.

© Şişecam