Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

BG

Политика за здраве и безопасност

В работата на Şişecam Flat Glass в Турция и в други страни, здравословните и безопасни условия на труд се разглеждат като приоритет, безопасната и здравословна работна среда е условие за постигане на ефективност и продуктивност на работното място. За осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, за отстраняване на възможните рискове и за предприемане на необходимите действия, в 100% от нашите производствени предприятия беше въведена и непрекъснато се усъвършенства Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001. Чрез видими лидерство и ангажираност ние се стремим да увеличаваме нашата способност да отстраняваме рисковете за здравето и безопасността. Şişecam Flat Glass е в състояние да контролира здравословните и безопасни условия при работа чрез провеждането на периодични прегледи и консултации между ръководството и производствените звена.

Şişecam Flat Glass взема под внимание организацията на нашите процеси и засилва възможностите за реакция в случай на неотложност, за да минимизира рисковете от инциденти, както и за да инвестира нови технологии и иновации с цел осигуряване на работни места без инциденти.

Всички наши дейности, свързани със здравето и безопасността при работа, се изпълняват в съответствие с най-добрите международни практики. Нашата политика за здравословна и безопасна работна среда беше приложена, така че да обхваща всички наши бази в Турция и в други страни. Изпълняваните програми, обучения и дейности помагат да се приближим до нашата цел за намаляване до нула на инцидентите и нараняванията на всички наши работни места.

Следната графика показва политиката за здравословна и безопасна работна среда на Şişecam Group Health, която се изпълнява във всички компании на Şişecam Group, включително Şişecam Flat Glass.

  • Политика за здравословна и безопасна работна среда
© Şişecam