Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

BG

Устойчив подход

​Със съзнанието за своята глобална отговорност в рамките на световната екосистема, Trakya Cam Sanayii A.Ş (Şişecam Flat Glass) разглежда темата за устойчивостта в дългосрочен план. Концепцията за устойчивостта се разглежда не само от гледна точка на финансовата стабилност, но и като неразделна ​част от опазването и грижата за природата, природните ресурси, инвестициите, клиентите, служителите и др.

Şişecam Flat Glass е световен лидер в една високо енергоемка индустрия. Във връзка със своите най-големи приоритети в областта на устойчивото развитие, групата продължава своите усилия за намаляване на въздействието върху околната среда при своите вътрешни и международни дейности, управлението на енергийната консумация, доставката на суровини и материали, както и увеличаване на ефективността на производствените методи, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при спазването на международните стандарти, както и при въвежданите иновации. Устойчивото развитие е най-високо поставената цел за постигане на икономическа печалба и напредък в областта на научноизследователската и развойна дейност, инвестициите и създаването на работни места. В същото време, производството и развитието на енергийно-ефективни, иновативни продукти, които допринасят за устойчивото развитие и екологичната отговорност, са сред основните цели на Şişecam Flat Glass.

Като глобална компания Şişecam Flat Glass работи с ясното съзнание за своята отговорност по отношение на бъдещето, разглеждайки устойчивото развитие като неразделна част на своята дейност; компанията се фокусира върху гарантирането на непрекъснато подобряване чрез нови цели и продукти, както и върху по-нататъшно подобряване на своята дейност по отношение на устойчивото развитие. Ето защо проблемите с най-голямо въздействие върху екологичната устойчивост са обект на най-голямо внимание. Най-важните приоритети за Şişecam Glass са подобряване на енергийната ефективност във всички дейности, намаляване на разходите за продуктите и намаляване на енергийната консумация и свързаните с това емисии на парникови газове. Нещо повече, една от нашите цели е да осъществяваме нашата корпоративна дейност на местно и международно ниво съгласно международните стандарти, като същевременно се фокусираме върху цялостни иновации.​

Şişecam Flat Glass публикува своя пръв Доклад за устойчивостта, който съдържа добрите практики на компанията и нейното представяне в областта на икономическите, екологичните и социалните проблеми в съответствие с нашия подход за устойчиво развитие и съгласно критериите на GRI G4 Reporting Guide. Икономическите показатели, представени в доклада, съответстват на консолидираните данни във финансовите отчети на Şişecam Flat Glass и се отнасят до всички предприятия на компанията - в Турция и извън нея.

© Şişecam