Çerez Politikası

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metnini inceleyebilirsiniz.

TR

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik

Uluslararası ekosistem içindeki küresel sorumluluğunun bilincinde olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Şişecam Düzcam), sürdürülebilirlik konusunu uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, yalnızca finansal bir devamlılık olarak değil, çevreyi, doğal kaynakları, kullanılan girdileri, müşterileri, çalışanları ve benzeri değerleri de koruyup büyütmek üzere, bütünleşik bir kavram olarak görülmektedir.

Şişecam Düzcam, enerji yoğunluğu yüksek bir sektörde uluslararası liderlerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Grup, sürdürülebilirlik alanında yüksek önceliğe sahip unsurlarla ilişkili olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyetlerinde çevresel etkilerin azaltılması, enerji yönetimi, hammadde tedariki, üretim metotlarında verimliliğin artırılması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, uluslararası standartların takip edilmesi ve inovasyon konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik; ekonomik kârlılık, ArGe faaliyetleri, gerçekleştirilen yatırımlar ve istihdam yaratma alanlarında devamlılığın sağlanması için en öncelikli hedeftir. Aynı zamanda çevresel sorumluluğun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak şekilde enerji verimli, yenilikçi ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi, Şişecam Düzcam’ın öncelikleri arasındadır.

Şişecam Düzcam, bir dünya şirketi olarak, geleceğe yönelik sorumluluklarının bilinciyle hareket etmekte ve yürütmekte olduğu faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olan sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarında, yeni hedefler ve projelerle daha fazla gelişim sağlamaya ve sürdürülebilirlik performansını daha da yükseltmeye odaklanmaktadır. Bu nedenle, çevresel sürdürülebilirlik alanlarında en fazla etkiye sahip konular öncelikli olarak ele alınmaktadır. Enerji verimliliğinin tüm faaliyetler​de artırılarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, enerji tüketimi ve buna bağlı sera gazı emisyonlarının azaltılması, Şişecam Düzcam’ın en öncelikli konularıdır. Ayrıca Türkiye’de ve uluslararası alanda, kurumsal faaliyetlerin tüm yönleriyle yenilik odaklı ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirmesi hedef alınmaktadır.

Şişecam Düzcam, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde ekonomik, çevresel ve sosyal konulardaki önceliklerine ilişkin uygulamaları ve performansını kapsayan ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu GRI G4 Raporlama Kılavuzu kriterlerine uygun olarak yayımlamıştır. Raporda sunulan ekonomik göstergeler, Şişecam Düzcam’ın finansal raporlamasındaki konsolide verilerle uyumludur ve şirketin yurtiçi ve yurtdışındaki tüm yasal işletmelerini kapsamaktadır.

© Şişecam
CAM AKUSTİK
CAM DANIŞMANI
PERFORMANS HESAPLAYICI
ISICAM SEÇİM SİHİRBAZI
CAM PROJELERİ